23/05/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Masjed Soleyman

19:25

0 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

محمد حسین زاهدی فرد

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

یعقوب حجتی

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

94

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 77 27
4
10
1
3
7
20
11 89 18
16
21 63 17
23

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

27
18
17

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 79 8
3
2
10
1
20
7
19
21 61 26
29 57 32

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

26
8
32