17/05/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Padide Khorasan

19:30

0 : 3

هفته 2

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

قهرمان نجفی

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

22

25

52

60

66

72

82

92

92

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
77
10
1
9
14 58 17
11 68 44
2
19
4
27

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

17
44
20

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 38 30
10
1
3
17 67 25
7
20
13
16
21 73 6
23

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

30
25
6