10/05/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Masjed Soleyman

18:00

0 : 0

هفته 1

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

34

34

45

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10 73 6
1
3
17 84 25
7
20
13
16
21 68 11
23

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

6
25
11

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
40
18
1
17 69 10
19
23
7 63 61
5
14 74 16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
16
61