10/05/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Tehran

19:40

1 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 18000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

11

27

52

60

74

85

87

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
7 92 20
4
1
6 78 11
10 71 31
5
66
2
9
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
11
20

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26
1
20
6
3
18
11
10 92 17
33
24 46 2
9 89 14

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
14
17