26/02/1398

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Abadan

21:30

0 : 3

هفته 30

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

42

55

58

79

82

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن