21/02/1398

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Masjed Soleyman

21:30

1 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 315

رخداد های بازی

61

65

89

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن