05/02/1398

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Pars Jonoubi Jam

18:00

3 : 2

هفته 27

تعداد تماشاچی : 125

رخداد های بازی

4

7

19

32

38

44

50

56

60

88

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن