17/12/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Masjed Soleyman

18:30

1 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 15000

رخداد های بازی

9

43

44

74

79

94

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن