26/11/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Tehran

15:30

1 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 80000

رخداد های بازی

32

44

52

58

58

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن