26/05/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Masjed Soleyman

20:30

0 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 40000

رخداد های بازی

27

43

70

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

19 56 7
11 75 20
23 67 9
6
4
66
40
12
5
17
8

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

33
77
9
21
18
20
7

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 83 69
2 69 90
5
88
8
15
11
1
3
4
13

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

39
21
26
44
90
12
69
37
27