12/05/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Nasaji Mazandran

20:00

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

32

40

42

63

66

71

81

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

19 79 7
33 64 9
88 59 8
6
13
23
1
18
70
5
3

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

50
30
10
7
8
44
9

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 72 10
8 59 9
6
5
15
3
4
14
2
1

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

33
40
78
16
10
9