11/05/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Saipa Tehran

20:45

3 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

43

46

47

57

63

82

94

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 82 33
11 78 23
10 65 32
7
5
2
3
9
22
21
26

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

30
34
25
27
40
32
19
23
33

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 68 77
2 89 14
11 76 10
9
20
1
6
40
19
16

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

80
93
44
10
14
7
45
77
8