05/05/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Peykan Tehran

20:45

0 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 28000

رخداد های بازی

6

23

27

32

84

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 63 77
11 72 7
9 85 10
16
6
40
19
20
99
1
2

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

33
93
44
8
7
45
77
70
10

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 73 44
99 61 16
6 78 77
70
14
8
1
2
33
3
10

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
16
43
27
45
19
44