05/05/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Esteghlal Khouzestan

20:00

1 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

12

20

40

47

55

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن