07/02/1397

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Pars Jonoubi Jam

17:00

0 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

21

44

63

67

69

90

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
88 83 7
2
64 66 20
11
5
44
34
99
14
8 75 10

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
3
22
10
17
13
20

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

80
73
10
71
5
22
61
18
44
33 84 35
14 60 17

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

2
17
88
49
35