07/02/1397

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Zobahan Isfahan

17:00

0 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

28

38

45

88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
88
66
12
99
33
5
11 90 3
69 92 31
2
17 56 8

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
1
45
28
31
9
44
30
3

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
11
9
6 81
10
5
63
65
8
16 46 26
4

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
66
24
12
26
28