02/02/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Peykan Tehran

18:00

3 : 2

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 18500

رخداد های بازی

13

51

54

63

71

81

90

90

93

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
19 45 4
40
14
26 58 90
2
10
99
20
12
88 78 23

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
1
33
17
13
90
23
91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
33
23
24
20 79 11
22
9 72 2
88 93 80
21
13

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
11
2
70
18
27
80
1