02/02/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepahan Isfahan

18:00

3 : 2

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

5

36

49

62

64

68

80

92

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17
3
7 78 12
14
6 53 70
5
10
77 63 44
55
91

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
44
27
20
70
12
78
16

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
27 76 80
99 67 6
9
5
1
17
30
25
70
18 87 4

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

6
77
14
4
24
80
31
16
34