24/01/1397

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Saipa Tehran

16:00

0 : 3

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

13

16

39

40

51

60

72

83

92

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26
21
10 55 4
22
3
14
31
6
9 77 27
13
11

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
4
32
28
27
12
1

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
7
2
73
44 49 18
33 43 17
88
71
5
8
22 61 14

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

80
47
49
18
14
17
36
61