24/01/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Naft Abadan

16:00

1 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

9

21

30

30

54

60

73

89

94

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
13 77 2
29
20
8
61
6
19 73 4
30 60 18
11
14

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

2
4
5
17
22
76
23
18

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17
3
7
14
20 83 47
10 59 44
99
70 71 12
55
91

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
44
77
21
12
36
78
16