24/01/1397

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Padide Khorasan

16:00

0 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

49

75

82

87

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
11
4
3
7
23
22
9 70 17
48 53 21
37
19 30 75

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
1
21
75
28
17
24
30

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 74 24
23
11
9 77 15
6
8
20
16
12
4
65 83 5

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
10
26
5
27
24
63