17/01/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Foolad Khouzestan

19:00

0 : 0

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

55

68

76

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 81 16
4
1
10
2
80
70
90
24 70 74
17 80 32
3

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

40
15
32
74
22
16
20
8

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 63 9
88
90
1
5
44
4
64 75 11
10
14
8 80 20

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

9
3
11
34
99
17
20