16/01/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Peykan Tehran

19:00

1 : 0

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

4

50

77

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
19
40 69 91
14 46 90
88 60 23
7
2
10
99
20
12

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
1
26
33
17
13
90
23
91

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
5
13
29
25 59 19
30 81 17
11 67 20
14
8
61
6

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

4
20
22
76
27
9
19
17