09/01/1397

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Tehran

15:00

1 : 2

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

37

44

64

76

88

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
2
23 65 21
4
80 53 6
18
20
1
9
14 40 24
13

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
33
29
24
70
26
27
22
21

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 57 22
23 85 80
15
11 73 88
6
24
10
8
20
16
12

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

80
22
99
88
63
65
60