10/01/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

17:30

3 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

5

37

66

80

88

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 84 32
2
9
17
8
88
44
18 65 19
16
28
77

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

1
19
33
38
27
23
32

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 86 66
88
7
8 64 30
33 46 11
5
99
12
69
2
3

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

66
1
45
17
31
44
11
30