10/12/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Perspolis Tehran

15:45

1 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 85000

رخداد های بازی

44

53

54

77

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
70
1
5 60 90
10
11 68 2
18 74 8
15
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
8
88
37
69
90
44
77

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
23 93 11
4
24
20 91 13
5
1
88 58 9
14
21

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

33
11
2
13
28
9