12/12/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Naft Tehran

15:30

1 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

39

39

45

60

84

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
80
11
65 72 10
4
5
24
6
8
12
28

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
15
9
60
22
63
10
16

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37
8
99 75 70
18 83 80
30
25
1
90 55 9
6
4
44

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
9
7
26
17
80
31
70
77