18/11/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Perspolis Tehran

17:00

0 : 3

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

13

28

55

63

78

91

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 82 11
4
3
2
70 85 8
1
90
10 76 5
18
15
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
8
88
37
69
44
11
77

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
12
2
5 60 14
17 53 4
30
11
13 61 9
29
61
6

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

77
4
14
18
19
22
76
20
9