12/11/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Peykan Tehran

14:30

1 : 1

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

14

22

46

48

51

54

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
8
19
7 76 17
2
99
20
12
13 67 45
90 62 10
23

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
45
40
14
10
88
17
33

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 79 22
15
11
10
8
20
12
28
4
27 86 6
65 52 9

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
9
6
16
60
22
99
24
40