13/11/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Teraktorsazi Tabriz

14:30

0 : 3

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 6050

رخداد های بازی

19

31

48

51

51

56

67

81

83

94

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
24 61 7
10 76 88
6
9
17 90 19
3
16
23
28
44

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
1
8
77
88
19

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
31
11
4
3
10 52 5
7
21 46 19
22
9
75 70 23

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
23
48
5
37
19
28
17
25