05/11/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Pars Jonoubi Jam

15:30

4 : 0

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 25200

رخداد های بازی

6

10

21

32

34

42

48

66

80

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
88
1
8
11 84 10
5
44
14
13 71 90
20 52 7

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
90
34
4
64
10
17

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77
33
23
21
24 58 18
16 79 88
20 37 14
5
1
9

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
2
13
18
22
88
14