06/11/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Teraktorsazi Tabriz

14:30

0 : 0

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 10500

رخداد های بازی

28

70

78

93

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
10
2
44
28
6 90 88
9
17 82 7
8 64 24
3
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
24
1
33
23
99
77
88
19

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

80 90 10
23
30
61
18 45 7
70
73
71
5
8
22 62 2

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

24
50
7
2
36
33
88
10