28/10/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saipa Tehran

14:30

1 : 2

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 1113

رخداد های بازی

30

62

67

69

74

75

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
22
4
32 55 37
14
6
9 93 18
11 86 13
3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
20
16
40
37
28
27
12
13

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
24
10 79 17
2
6
9
44
28
8
3 87 19
16

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

33
30
77
88
19
40
17
23
99