29/10/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Siah Jamegan

15:00

4 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

3

7

19

22

31

38

50

56

88

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
50
7 46 80
2
23
30
61
44 55 71
70 62 36
10
8

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

80
36
33
88
73
71
5
22

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
23 81 27
15 59 99
11
6
40
65
8
20
26 48 60
4

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
27
22
99
24
12
60