28/10/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Esteghlal Khouzestan

15:00

1 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 1700

رخداد های بازی

8

21

29

31

47

53

67

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37
8
27 70 90
99
5
18 82 70
80 53 9
16
1
6
25

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
22
31
70
26
34
90
77
17

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
88 76 99
1
11 85 20
5
44
64
14
13
8 66 7

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
90
34
4
99
17
20