28/10/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Abadan

15:00

2 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 1100

رخداد های بازی

51

62

65

78

83

89

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
77
5
17
30 54 29
11
14
20 77 18
8
6
19 61 4

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

12
4
13
18
27
76
23
29
9

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88
7
12
11
5
99
30 66 9
69
2
3
33 46 8

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
1
28
31
25
9
44
29
17