21/10/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Sepidrood Rasht

15:00

0 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 620

رخداد های بازی

40

52

65

77

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 83 12
20 74 23
13
99
33
4
1
66
69
7
9 55 88

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
90
18
80
12
23
2
70
88

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
8
1
19
45 80 88
91
90 54 23
14 54 9
7
2
20

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
26
9
12
88
13
23
40
99