21/10/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Padide Khorasan

15:00

1 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 240

رخداد های بازی

29

41

43

83

85

88

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77 75 75
31
92
11
4 46 5
3
10
7
23
22
9

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

25
5
37
75
19
28
17
21

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37
8
99 65 70
9
5
18
25
16 85 17
34
1
6

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
22
31
70
26
77
17
24