14/10/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Sepahan Isfahan

15:00

0 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4500

رخداد های بازی

38

42

84

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17
3 91 21
14
91
78 72 7
20
6
5
10 67 47
99

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
7
21
70
55
36
11
77

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
1
14
99
20
8 85 43
11
5
12 26 13

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

17
13
34
27
70
24
43