03/10/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Gostaresh Foulad

16:30

0 : 2

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4200

رخداد های بازی

18

30

30

41

45

89

93

96

97

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
9
10
77 46 44
15
48 69 23
26
7
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
12
18
25
23
70

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
1
14 60 18
6
24
44
27 67 20
8 85 19
11
12

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

13
34
4
40
99
18
20
19