15/09/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Sepahan Isfahan

17:30

3 : 0

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

4

8

22

36

47

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17
47 57 8
3
7 58 11
78
35
77 46 10
14
6
99

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
11
70
55
12
36
9
5
10

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
23
4
22
21
24
16 65 2
20
5
9 86 17
88 77 14

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

33
2
17
18
1
14
90