29/08/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saipa Tehran

15:15

0 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 520

رخداد های بازی

63

86

92

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
21
18
22
4
16
14
33 92 20
9
11 87 15
32 59 17

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

12
25
15
28
27
20
24
1
17

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
23
15
11 87 5
6
88
8
16 73 10
12
78 59 4

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
65
4
60
5
22
40
20
26