04/08/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Tehran

16:40

1 : 0

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 78000

رخداد های بازی

21

21

34

50

57

78

86

87

88

95

95

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
2 86 20
23
4
21
18
22
5
9 73 10
88
14 61 11

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
10
20
90
13
7
16
1

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
70 84 88
1
5 65 77
90 92 69
11
18
15
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
26
88
69
12
44
38
77
25