28/07/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Pars Jonoubi Jam

16:50

0 : 3

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

41

44

46

84

91

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
1
10 55 5
12
44
27 72 43
4
24 80 7
6
18
11

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
14
13
34
43
20
5

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 46 9
88 71 17
7
23 76 27
24
99
12
11
6
2
3

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
27
1
33
25
9
17