27/07/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Padide Khorasan

16:00

2 : 1

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

10

32

57

65

66

74

86

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 75 21
8
1
11
3
10
23
9 81 30
5
37 86 92
19

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

92
21
22
28
17
24
30

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
20 72 88
13
10
7 78 12
9 56 69
33
4
1
2
44

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
6
46
70
88
69
12
3