21/07/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Siah Jamegan

16:00

2 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

9

56

59

65

68

78

81

89

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
9 65 10
1
73
5
8
3
18
44
70
17 83 20

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

24
6
23
10
11
61
20
16

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
47
3 82 8
7
14 75 9
6
99
55
1
78
11 46 77

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
9
10
35
77
70
50
33