21/07/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Pars Jonoubi Jam

16:00

1 : 1

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 15500

رخداد های بازی

33

57

60

64

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 69 43
1
10
4
24
18 62 66
20 82 27
11
5
12
44

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

13
43
6
34
27
99
66

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
47
6
27
19 68 24
16
23
70
28
30

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

24
32
40
29
33
77