20/07/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Gostaresh Foulad

16:00

1 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 550

رخداد های بازی

75

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
9
77 87 27
44
26
25 77 23
7
1
70

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
27
48
49
88
23

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 74 13
11 68 8
15
91
20
9
12
7
2
10 61 23
99

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
4
1
23
88
13
27
40
14