04/07/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Sepahan Isfahan

17:45

1 : 0

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 280

رخداد های بازی

34

45

50

61

66

72

87

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
33
11
1
50 65 77
7
9 85 47
6
10 65 70
99

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
47
37
8
77
70
55
12
35

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
11
9 92 22
6
10
8
20
12
78 90 99
4

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
5
22
99
88
45
40