06/07/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Padide Khorasan

18:30

1 : 1

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

35

61

63

77

90

93

93

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
92
11
4 46 75
7
23
21 53 19
9 87 30
5
37

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
75
19
28
17
24
30

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
1
10
14 34 18
6
8 54 7
11
12
44
27 81 4

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
13
43
18
20
34
4
40